RiMO

 

 

 

 

ریمو ترکیبی کاملا گیاهی بوده که روی تمامی مراحل رشدی حشرات و انگل های خارجی حشراتی مانند شپش, ساس, کک, کنه و سایر حشرات مزاحم که در درز و دالان ها زندگی می کنند, موثر بوده و خاصیت حشره کشی بسیار قوی دارد